udv-hsz hsz-csik
2022-05-22
Vasárnap
Júlia, Rita napja

Min: 2
Max: 5
Min: -3
Max: 2

Székelyszentlélekről röviden

Székelyszentlélek a Kárpát medencében, Erdélyben, Hargita megyében, a Fehér-Nyikó nevű patak felső folyásánál terül el.

Farkaslaka községhez tartozik a többi falvakkal.
Szomszédos falvak: Északon: Farkaslaka, Keleten: Bogárfalva, Délen: Ülke, Nyugaton: Malomfalva.

Felszíne: Északon kiemelkedik a Gordon hegy (953 m), Északkeleten az oroszhegyi láz (1009m), Nyugaton a Csere tető, hágó (600m).

A Fehér-Nyikó 33 km hosszú, a Veres Máté és az Antos vidékéről ered.

1333-ban a pápai tizedjegyzék de Spiritu Sancto néven hozza, amikor papja, Jakab 3 banálist fizet, 1334-ben 4 banálist (Beke 176).
Ekkor már plébániatemploma van, amelynek építési idejét egy századdal előbbre teszik, román kori stílusjegyei alapján: pl. félköríves keretek (Dávid L., 341). A szentély gótikus kori, a XV. századból. Harangláb helyett 1764-ben kőtornyot építenek. Harangjának korát felirata jelzi: "Jzus(?) Nazarenus rex Judeorum, venit in mundum et homo factus est, 1626".

1868-tól van katolikus iskola Szentléleken. 1948-ban államosítják.

A falu népessége: a lakósai székely-magyarok, kb. 600 lakós; paraszti életformában élnek, de helye van az erdőgazdálkodásnak is.

A falu eredete:
A falu a nevét a temploma után kapta, amely a Szentlélek Isten tiszteletére épült és fel van szentelve. A nyugati kereszténység hatása ez: a XII. szd. Végétől divatba jött a magyar tájakon is a templom szentjéről nevezni el a helységeket.
A szent neve egyben falunév is lett.

A hagyomány szerint eredetileg a templomot a Malomfalva, Farkaslaka és a Szentlélek közti Cseretetőre akarták építeni. Többen az építkezés számára kedvező jelért imádkoztak.

Pünkösd vasárnapján hó (!) hullott arra a helyre, ahol ma a templom áll. Így a vita eldőlt: ide épült a templom, s mert az esemény Pünkösdkor a Szentlélek ünnepén történt, a templomot a Szentlélek oltalmába ajánlották és ezt a nevet kapta a település is.

Látnivalók:
A falu mellett áll alacsony kőfallal körülvett temploma, a toronyalj kőkeretes ajtaja 13. századi, többi része 15. századi később barokk stílusban felújították. 1837-ben restaurálták.
* A templom mellett néprajzi múzeum is található, melyet Balázsi Dénes helytörténész hozott létre 1977-ben.
* A község határában tizennégy különböző forrás fakad.

Híres emberek:
- Itt született 1617. június 29-én Ágoston Péter hitszónok, egyházi író.
- Itt született Benedek Fidél (1907-1979) OFM provinciális, egyháztörténész.

Forrás: www.szekelyszentlelek.ro

 
Keresés a honlapon:
Magyar | Romana | English | Deutsch