udv-hsz hsz-csik
2022-06-30
Csütörtök
Pál napja

Min: 6
Max: 9
Min: -2
Max: 0

Kadicsfalváról röviden

Székelyudvarhely határában, a Rez tető alatt terül el.

A falucska 1566-ban jelenik meg elsőként az oklevelekben Kadychfalva néven. 1567-ben a regestrum 7 kapuval jegyzi; 1658-ban Kajdicsfalva formában fordul elő. Középkori temploma nem volt. Székelyszenttamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de kápolnája legalábbis már a XVII. század elején vagy még előbb lehetett, mert 1614-ben egy bethlenfalvi lakos azt vallja, hogy a pápás papok idejében a bethlenfalviak Kadicsfalvára is jártak prédikációra.

1755-ben egy szentegyházasfalvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna-kápolnát Kadicsfalvára transferálták, mint filiális Eclesiába. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadicsfalva Udvarhelyhez tartozott. 1656-ban már van templomuk, ugyanis ekkor a szenttamási megyebíró azért perli a kadicsfalviakat, mert a maguk templomához vágták le az anyaegyház erdejét.

1769-től Kadicsfalva kérelmezi, hogy önálló plébániát alkosson. Kérése 1802-ben teljesül. Közös erőből 1778–1780-ban új templomot építenek. Ekkor társegyháza Bethlenfalva is.

A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt.

(Forrás: Léstyán Ferenc - Megszentelt kövek)

 
Keresés a honlapon:
Magyar | Romana | English | Deutsch