udv-hsz hsz-csik
2021-04-14
Szerda
Tibor napja

Min: 5
Max: 7
Min: -2
Max: 0


Elkészült a Hargita-hegység új térképe

Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangi Mentő Közszolgálata elkészítette a Hargita-hegység új térképét. Fekete Örs, a szolgálat vezetője elmondta, alaposan felmérték a terepet, végigjárták minden ösvényét. Ez alkalommal kategorizálták is a turistaösvényeket, és megnézték, melyik felújítása a legsürgetőbb.

A térkép elkészítése Kovács Csongor topográfus ötlete volt, majd a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulással tanácskoztak erről. A turistaösvények felmérésében, a térkép domborzatmodelljének, vízrajzának és arculatának kidolgozásában a Hargita-hegység Fejlesztéséért Egyesület segített.

A térképen új információkat tüntettek fel, megjelölték a hegyimentőbázisokat, a hegyi menedékeket, a forrásokat, esztenákat. A tu­ristaösvényeket megszámozták, feltüntették azok nehézségi fokát, hosszát, bejárási idejét, állapotát, illetve hogy melyik év­szakokban járhatóak. A térképet kiteszik mindenik hegyi menedékbe, az elsőt a Kakukk-hegyen helyezték el.

Hargita Megye Tanácsának kifejezett szándéka a különleges vonzáskörrel ren­delkező turisztikai övezetek fejlesztése. Ezért az egységes fejlesztés érdekében meg­rendelte a rendezési tervet, melynek célja a hegység területének elemzése, amellyel biztosítja annak fenntartható fejlődését és sajátos turisztikai csomag létrehozását. A rendezési terv szigorú betartásával olyan jogi keretet szeretnének létrehozni, amely megállítja az illegális tevékenységeket, melyek máris jelentős károkat okoztak a hegységben, csökkentve ezzel turisztikai vonzerejét. 

A terv által ellenőrizhetők a fej­lesztések és a későbbiekben minden befektetés, a rendezési terv előírásaira és sza­bályaira alapozva az érintett települések közös fejlődését biztosítaná.

A térkép letölthető a Hargita-hegység projekt honlapjáról: http://hargitahegyseg.hargitamegye.ro/images/map/hrtrail_map.png.

Forrás: Háromszék, www.3szek.ro


 
Keresés a honlapon:
Magyar | Romana | English | Deutsch